ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62, 511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

LSR 2014-2020

                                                          


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
www.lgdlimanowa.eu 

 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.