ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62, 511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Spacer badawczy

Spacer badawczy (Etap III i IV)
W III i IV etapie prac nad LSR, pracownicy Biura LGD udali się na tzw. spacer badawczy  w formie warsztatów otwartych po obszarze objętym LSR, który odbył się w dniu 13.11.2015 roku na terenie poszczególnych gmin. Podczas spaceru badawczego zbierano opinie dotyczące zasad i kryteriów wyboru operacji oraz zasad ewaluacji i monitorowania, odpowiadano na wszystkie pytania ze strony społeczności.
Łączna liczba uczestników tzw. spacerów badawczych wyniosła 50 osób.
 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.