Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

3/OW/2018 Inkubator Organizacji Pozarządowych - wsparcie doradcze - Spotkania informacyjne na obszarze LSR

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, że w ramach operacji własnej – „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze” organizuje spotkania informacyjne prowadzone na obszarze LSR. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości założenia organizacji pozarządowych takich jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie rejestrowe, fundacja. Dodatkowo uczestnikom spotkań zostaną przekazane informacje z zakresu obowiązków prawnych i księgowych związanych z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.
Planowane miejsca i terminy 9 spotkań w gminach należących do obszaru Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”:
  • 03.10.2019 r. – Gmina Limanowa, Świetlica wiejska w Lipowem (Lipowe 264, 34-600 Limanowa), godz. 14:00 – 16:00
  • 07.10.2019 r. – Gmina Tymbark, Budynek obok Orlika na Podłopieniu (Podłopień 378, 34-650 Podłopień), godz. 14:00 – 16:00
  • 10.10.2019 r. – Gmina Dobra, Siedziba KGW Porąbka (Porąbka 112, 34-642 Dobra), godz. 14:00 – 16:00
  • 17.10.2019 r. – Gmina Kamienica, Siedziba KGW Zbludza (Zbludza 108, 34-608 Kamienica), godz. 14:00 – 16:00
  • 21.10.2019 r. – Gmina Jodłownik, Punkt Informacji Turystycznej w Jodłowniku (Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik), godz. 14:00 – 16:00
  • 24.10.2019 r. – Gmina Łukowica, Zabudowania Podworskie w Łukowicy (Łukowica 349, 34-606 Łukowica), godz. 14:00 – 16:00
  • 28.10.2019 r. – Gmina Słopnice, Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach (Słopnice 38, 34-615 Słopnice), godz. 14:00 – 16:00
  • 30.10.2019 r. – Gmina Laskowa, Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej (Laskowa 700, 34-602 Laskowa),  godz. 14:00 – 16:00
  • 31.10.2019 r. – Miasto Limanowa, OSP Łososina Górna (ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa), godz. 14:00 – 16:00
Terminy spotkań informacyjnych w gminach należących do obszaru LSR dostępne są również w KALENDARZU „Wydarzenia” dostępnym na stronie www.lgdlimanowa.eu
Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższych spotkaniach informacyjnych, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 787 917 005.

 
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl