Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

3/OW/2018 Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze

Drukuj
W dniu 14.12.2018 r. została podpisana umowa nr 00019-6935-UM0630036/18 na realizacje Operacji Własnej pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.

Przyznana kwota: 49 659,00 zł

Cel operacji: Wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Wskaźniki:
- Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono indywidualnego doradztwa – 50 szt.
 
W ramach Operacji Własnej zostaną zorganizowane:

Spotkania z doradcą ds. organizacji pozarządowych
Spotkania doradcze poświęcone takim tematom jak np. tworzenie i zakładanie nowych organizacji pozarządowych – procedura; nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązki z tym związane; sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – procedura przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego organizacji pozarządowych; kompleksowe doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (innych niż PROW) na rozwój dla organizacji pozarządowych, a także realizacji i rozliczania tych projektów; współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym.

Spotkania z radcą prawnym
Spotkania doradcze poświęcone takim tematom jak np. doradztwo związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym; doradztwo w zakresie bieżących spraw organizacji np. zgłaszaniu wszelkich zmian wymagających zatwierdzenia w KRS; ubieganiu się o status OPP; obowiązków organizacji pozarządowej jako osoby prawnej; odpowiednia interpretacja i prawidłowe stosowanie obowiązujących aktów prawnych; współpraca z administracją publiczną.

Spotkania z doradcą z zakresu księgowości
Spotkania doradcze poświęcone takim tematom jak np. doradztwo w zakresie podstawowych informacji na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont); zasad prowadzenia dokumentacji; obowiązków sprawozdawczych organizacji.

Spotkania informacyjne na obszarze LSR w 2019 r. i w 2020 r.
Podczas spotkań nastąpi przekazane informacji dotyczących możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówienie warunków przyznania wsparcia, wskazanie  dokumentów, stron internetowych oraz podmiotów oferujących dofinansowanie. Dodatkowo powinno zostać udzielone wsparcie w zakresie porad prawnych i księgowych w zakresie problemów oraz ich rozwiązywania przez organizacje pozarządowe.
 
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl