ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR 2023-2027

W dniach 29-31.08.2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  przeprowadziło spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania odbyły się w gminach Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark  oraz w Mieście Limanowa. Spotkania były poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron obszaru działania LGD, analizie szans i zagrożeń obszaru działania LGD, definiowaniu potrzeb i problemów, określeniu celów i ustalenie ich hierarchii LSR oraz identyfikacji grup docelowych.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za udział, poświęcony czas i zgłaszane problemy oraz pomysły. Liczymy na dalszą współpracę przy tworzeniu nowego LSR na lata 2023-2027.
Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


 

Ważne instytucje

lglglglg