ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja dot. zapytań nr 1/3/OW/2018, 2/3/OW/2018, 3/3/OW/2018

26.02.2019 10:35

              Informujemy, iż nie dokonano wyboru żadnej  z ofert złożonych w ramach zapytań ofertowych nr  1/3/OW/2018, 2/3/OW/2018, 3/3/OW/2018.
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone zapytania ofertowe dotyczące:  Organizacji spotkań z radcą prawnym, Organizacji spotkań z doradcą ds. organizacji pozarządowych, Organizacji spotkań z doradcą z zakresu księgowości z uszczegółowionym zakresem przedmiotu zamówienia.

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 04.2019r.

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.