ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja

06.05.2019 09:39

W związku z umieszczeniem w dniu 01.04.2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 1/OW/2019 o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „Organizacja wyjazdów studyjnych”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 30.04.2019 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" przekaże do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższych operacji własnych. 
 

Ważne instytucje

lglglglg