ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Loteria fantowa - vademecum

28.05.2019 08:29

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe
 
Chcesz przeprowadzić loterię fantową lub grę bingo o wysokich wygranych? Najpierw musisz uzyskać zezwolenie. Przy niższej puli nagród nie musisz jednak uzyskiwać zezwolenia – wystarczy zgłoszenie. Sprawdź poniżej, jak możesz zgłosić loterię fantową lub grę bingo.
 
Jak załatwić sprawę
Sprawę można załatwić:
 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi
Loterie fantowe lub gry bingo fantowe mogą być urządzane jednorazowo na terenie całego kraju lub lokalnie. Gry odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.
 
Zgłoszenie lub zezwolenie na loterie fantowe lub gry bingo fantowe
Loterie lub gry bingo fantowe możesz organizować na podstawie:
 • zezwolenia
 • zgłoszenia, jeśli:
  • pula wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w 2019 r. kwota bazowa wynosi 4811,42 zł)
  • pula wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza 15-krotności kwoty oraz, gdy gry prowadzi organizacja pożytku publicznego (OPP)*
* Pamiętaj, że w przypadku OPP łączna wartość puli wygranych w loteriach lub grach bingo może wynieść w ciągu roku nie więcej niż 30-krotność kwoty bazowej.
 
Kto składa zgłoszenie
Zgłoś loterię lub grę bingo, jeśli jesteś:
 • osobą fizyczną (np. dyrektor szkoły)
 • osobą prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, uczelnia wyższa)
 • jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (np. spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe)
 • organizacją pożytku publicznego (np. organizacje pozarządowe)
Niekaralność
Nie możesz być osobą skazaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe w Unii Europejskiej. Dotyczy to ciebie, jeśli zarządzasz lub reprezentujesz organizatora loterii lub gry bingo.
 
Kiedy powinieneś załatwić sprawę
W dowolnym momencie
 
Gdzie załatwisz sprawę
Usługę można zrealizować w: urzędzie celno-skarbowym
Zgłoszenie złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla:
 • miejsca, w którym urządzasz grę – jeśli dotyczy to miejsca, które podlega tylko jednemu naczelnikowi
 • twojego miejsca zamieszkania lub siedziby (lub siedziby oddziału zagranicznej firmy) – jeśli urządzasz grę w przynajmniej dwóch miejscach podlegających różnym naczelnikom
 • Zgłoś grę do Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, jeśli: nie masz siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce lub nie można ustalić odpowiedniego dla ciebie urzędu
Co zrobić krok po kroku
 
1. Zgłoś loterię lub grę bingo Forma dokumentów
Dołącz oryginały lub ich poświadczone kopie. Zgodność z oryginałem potwierdza notariusz, adwokat lub radca prawny.
 
Tłumaczenie dokumentów
Przygotuj uwierzytelnione tłumaczenie na język polski, jeśli składasz dokumenty (lub ich odpisy) w języku obcym.
 
2. Urząd przyjmie twoje zgłoszenie
Naczelnik urzędu celno-skarbowego przyjmie twoje zgłoszenie, wyda zatwierdzony regulamin gry i to zamyka sprawę.
 
Dokumenty Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika
 
Ile będziesz czekać
Możesz prowadzić grę po tym, jak upłynie 30 dni od daty zgłoszenia.
 
Warto wiedzieć
Zmiana regulaminu
Pamiętaj, żeby poinformować urząd, który przyjął zgłoszenie o zmianie regulaminu. Zrób to w ciągu 3 dni od zmiany regulaminu.
 
Zgłoszenie zamiaru zniszczenia części loterii lub gry
Jeśli chcesz pozbyć się różnych elementów gry (np. losy, kartony), to zanim to zrobisz, koniecznie zgłoś to do urzędu.
 
Raport po zakończeniu gry
Przekaż do urzędu raport z zakończenia gry. Chodzi przede wszystkim o przeznaczenie dochodu z loterii lub gry bingo. Pamiętaj, że przygotowanie i przekazanie raportu jest twoim obowiązkiem.
 
Aktualne dokumenty można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1174-zgloszenie-loterii-fantowej-lub-gry-bingo
 
 
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ważne instytucje

lglglglg