ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja - zrealizowany projekt

28.05.2019 08:38

Serdecznie informujemy, iż Beneficjent Orkiestra Dęta w Jaworznej na podstawie umowy z dnia 05.12.2018 r. zrealizował operacje pn. "Doposażenie Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta w Jaworznej" w instrumenty muzyczne i niezbędny sprzęt nagłośnieniowy.

W ramach operacji dokonano zakupu następujących instrumentów i akcesoriów:
  • zestaw perkusyjny,
  • saksofon;
  • flet poprzeczny;
  • bęben marszowy;
  • saxhorn barytonowy;
  • akordeon 120 bas;
  • tuba B bas;
  • waltornia;
  • zestaw nagłośnieniowy;
  • zestaw mikrofonów bezprzewodowych.
 
Operacja w zakresie Zachowania i promocji muzycznego dziedzictwa obszaru LGD pn. Doposażenie Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta w Jaworznej" w instrumenty muzyczne i niezbędny sprzet nagłośnieniowy, mająca na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi, integracja społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa muzycznego i kulturowego obszaru poprzez doposażenie Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta w Jaworznej" w instrumenty muzyczne (9 szt.) oraz niezbędny sprzęt nagłośnieniowy (zestaw nagłośnieniowy) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

Ważne instytucje

lglglglg