ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja - Impreza kulinarna pn. ,,Razem Raźniej”

24.06.2019 10:25

Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica realizuje operację „Zakup wyposażenia i organizacja warsztatów kulinarnych i konkursów oraz organizacja dwóch imprez kulinarnych w miejscowości Kamienica w Gminie Kamienica”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”.

W ramach w/w operacji Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica organizuje imprezę kulinarną pn. ,,Razem Raźniej”. Impreza będzie doskonałą atrakcją i możliwością do zachowania i kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Impreza odbędzie w dniu 25 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Start imprezy o godz. 17:00. Wydarzenie ma charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.
Wydarzenie ma na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową lokalnej społeczności, a także zaangażowanie lokalnej ludności do zachowania dziedzictwa kulinarnego. Imprezę poprowadzi Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu.
 
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w wyżej wymienionej imprezie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 697 339 239 z Organizatorem.

 

Ważne instytucje

lglglglg