ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

16.09.2019 17:40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” poniżej udostępnia link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na której znajdują się aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami oraz instrukcjami wypełniania poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach:
Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną pod poniższym linkiem.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ważne instytucje

lglglglg