ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Wsparcie doradcze dla Organizacji Pozarządowych

07.11.2019 11:15

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ramach operacji pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze” organizuje bezpłatne doradztwo dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra). Doradztwo obejmuje zakres prawny, księgowy oraz ogólny dotyczący działalności Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo świadczone jest w okresie od kwietnia 2019 do lipca 2020 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, w godzinach pracy biura.

Harmonogram udzielania poszczególnych doradztw zamieszczony jest na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu
 
W celu skorzystania z usług doradczych bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. 787 917 005.


 
Operacja pn. „ Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.

 Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
„Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

lglglglg