ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja biura LGD

16.03.2020 14:55

Beneficjenci, którzy posiadają dokumenty do potwierdzenia ,,za zgodność z oryginałem” przez pracownika Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” bądź też potrzebują ze strony LGD pisemnego potwierdzenia wskaźników wraz z sposobem jego pomiaru proszeni są o kontakt telefoniczny bądź meilowy.

Telefon kontaktowy:
Biuro: 787 917 005 ,
w razie trudności z kontaktem telefonicznym zachęcamy do pisania maili:
Adres e-mail: biuro@lgdlimanowa.eu

Ważne instytucje

lglglglg