ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Wykłady z pszczelarzem zorganizowane przez LGD Przyjazna Ziemia Limanowska!

17.07.2020 09:42

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” realizuje projekt pn. „Bo jak nie MY to kto?”.
 
Projekt finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 
W ramach wyżej wymienionego projektu Lokalna Grupa Działania zorganizowała wykłady skierowane do pszczelarzy chcących rozpocząć hodowle rasy kraińskiej (Car) linii DOBRA oraz wszystkich chętnych pragnących w przyszłości założyć swoją własną pasiekę. Wykłady poprowadził Pan Tadeusz Leśniak – pszczelarz prowadzący od lat swoją pasiekę.

Podczas wykładów poruszone zostały tematy związane z najbardziej znaną i cenioną w subregionie sądeckim rasą pszczół, a jest nią rasa kraińska (car) linii Dobra. Linia ta wyprowadzona została z materiału miejscowej pszczoły z rejonu miejscowości Dobra, Tymbark, Limanowa. Pszczoła ta poprzez naturalną selekcję przystosowała się do lokalnych warunków i wytworzyła wiele cennych cech, takich jak: odporność na choroby - uwarunkowaną bardzo dużym instynktem higienicznym, bardzo dobrą zimotrwałość, a idąc dalej - przystosowanie do zimowli na spadzi, przerywanie czerwienia we wrześniu, ostrożne podejmowanie czerwienia na wiosnę oraz szybki rozwój po ustabilizowaniu pogody. Walory linii „Dobra” zostały docenione nie tylko przez miejscowych pszczelarzy. Pszczoła ta przetrwała szalony okres fascynacji obcymi rasami i liniami, a dzięki naturalnej barierze geograficznej Beskidu Wyspowego na obszarze Ziemi Limanowskiej, udało się zachować jej unikatowe cechy. W związku z dzisiejszym nadmiernym zmieszańcowanym pogłowiem pszczół, powstałego wskutek lekkomyślnego i niekontrolowanego doboru, konieczne stało się chronienie pszczół lokalnych.

Od 2014 roku Pasieka Hodowlana Sądecki Bartnik w roli stada zachowawczego - wiodącego realizuje program ochrony zasobów genetycznych dla linii „Dobra”. Jest to pierwsza pszczoła w rasie kraińskiej objęta tym systemem hodowli. Rejon zachowawczy zlokalizowany jest w woj. małopolskim, pow. limanowskim i obejmuje Beskid Wyspowy wraz z miejscowościami: Tymbark, Podłopień, Dobra, Jurków Porąbka, Wola Skrzydlańska. Populacja objęta programem liczy obecnie 1700 uli.

Zorganizowane wykłady miały na celu dążenie do zachowania naturalnej populacji pszczoły car Dobra w rejonie hodowli zachowawczej, utrzymanie liczebności stad zachowawczych, stabilizację i zachowanie w stadach zachowawczych cechy typowych dla populacji oraz zainteresowanie wśród lokalnej społeczności w tym pszczelarzy i osób pragnących założyć swoją własną pasiekę z rasą linii ,,Dobra”. Wykłady były doskonałą okazją do zapoznania się z opisywaną rasą pszczół m.in.: ich życiu, pełnionych rolach, ciężkiej mozolnej pracy i ciekawostkach z nimi związanych.

W ramach zorganizowanej inicjatywy każdy uczestnik wykładów otrzymał pszczelą matkę rasy kraińskiej (car) linii Dobra, kombinezon pszczelarski, podkurzacz oraz ul.

Pliki do pobrania

Ważne instytucje

lglglglg