ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Wsparcie doradcze dla Organizacji Pozarządowych

10.09.2020 11:53

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ramach operacji pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze” organizuje bezpłatne doradztwo dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra). Doradztwo obejmuje zakres prawny, księgowy oraz ogólny dotyczący działalności Organizacji Pozarządowych.

Aktualnie do końca września 2020 r. trwa doradztwo do sp. Organizacji Pozarządowych oraz doradztwo Księgowe. Ponadto doradztwo Prawne będzie świadczone do grudnia 2020r. Wszystkie usługi doradcze świadczone są w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, w godzinach pracy biura.  

Harmonogram udzielania doradztw zamieszczony jest na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu
 
W celu skorzystania z usługi doradczej bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. 787 917 005.

Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

lglglglg