ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 5/2020

12.10.2020 13:11

30 września 2020 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków numer:
  • 5/2020 – na operacje w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach przedsięwzięcia 1.1.8 Publikacje dotyczące obszaru LGD
Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji.

Ważne instytucje

lglglglg