ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”

08.03.2021 12:41

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” działająca na terenie gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska), Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark informuje, iż perspektywa finansowa 2014-2020 zbliża się do końca.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” przesyła link do umieszczonego na stronie www LGD aktualnego  Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na rok 2021.
 
Wszystkich Beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o którym mowa powyżej.
W przypadku otrzymania przez Lokalną Grupę Działania dodatkowych środków z zewnątrz Harmonogramem planowanych naborów wniosków będzie na bieżąco aktualizowany.

Ważne instytucje

lglglglg