ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 2/2021

14.04.2021 14:19

25 marca 2021 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków numer:
  • 2/2021 – na operacje w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Edukacja najmłodszych mieszkańców obszaru LGD, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji.

Ważne instytucje

lglglglg