ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

LGD wydało Folder informacyjny w formie poradnika dla społeczności lokalnej

29.04.2021 13:14

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zakończyło realizację operacji pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”, polegającej na organizacji bezpłatnych doradztw dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra).
 
Końcowym efektem i jednocześnie ostatnim zrealizowanym działaniem w ramach operacji o której mowa powyżej było wydanie Folderu informacyjnego w formie poradnika dla społeczności lokalnej w tym dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zawierający informacje prawne i księgowe do codziennego funkcjonowania organizacji.

Poniżej zamieszczamy Folder w wersji pdf.

Zachęcamy Państwa do lektury Folderu :)

Zainteresowanych otrzymaniem Folderu  w wersji papierowej zapraszamy do siedziby biura LGD w Limanowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 20.

Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

lglglglg