ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Badanie ankietowe – dodatkowe środki

21.05.2021 12:03

Szanowni Państwo,
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” może otrzymać dodatkowe środki w wysokości 735 000,00 EURO.
W ramach dodatkowych środków mogą zostać realizowane zarówno wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością, przy uwzględnieniu obligatoryjnego warunku, iż co najmniej 35% dodatkowych środków musi być przeznaczonych na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety https://forms.gle/sAYn7Xf7ZkLFjjfm9
 
Ankietę można wysyłać do dnia 27.05.2021 r. 

Ważne instytucje

lglglglg