Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Wywiady grupowe - relacja

Drukuj

21.11.2015 12:33Dla zapewnienia oddolnego charakteru LSR zagwarantowano udział społeczności lokalnej w procesie tworzenia Strategii i jej realizacji poprzez przeprowadzenie wywiadów grupowych, które miały miejsce od sierpnia do listopada 2015 roku.

Wywiady grupowe odbywały się w następujących terminach:
27.08.2015 (sektor społeczny)
27.08.2015 (sektor publiczny)
21.09.2015 (sektor gospodarczy)
23.10.2015 (sektor społeczny)
23.10.2015 (sektor gospodarczy)
20.11.2015 (sektor publiczny)

W wywiadach z sektorem społecznym łącznie wzięło udział 29 osób. W spotkaniach z sektorem gospodarczym uczestniczyło 21 osób, natomiast z sektorem publicznym w spotkaniu wzięło udział 18 osób.
Tematyka poszczególnych spotkań była uzależniona od aktualnie opracowywanych części LSR oraz od grup, z którymi wywiady były przeprowadzane. Spotkania miały charakter tematyczny i  obejmowały następujący zakres z punktu widzenia każdego z sektorów:
- diagnozę i analizę SWOT;
- określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania;
- opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów;
- opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji;
- przygotowanie planu komunikacji;


Konsultacje miały na celu wypracowanie działań planowanych do realizacji na obszarze LGD jakie winny stanowić przedmiot zainteresowania LGD i jej beneficjentów. W odpowiedzi na liczne pytania uczestników dokonano również uszczegółowienia podejścia Leader oraz wyzwań stawianych projektodawcom w nowej perspektywie. Podczas spotkań omawiano pomysły na projekty możliwe do realizacji w ramach LSR, jak również podjęto prace nad przykładami kryteriów wyboru i wskaźnikami realizacji operacji, jak również zasad monitoringu i ewaluacji. Podczas wywiadów grupowych podkreślano, że ze względu na bardzo wysokie bezrobocie i niską przedsiębiorczość mieszkańców jak i ważną rolę turystyki na całym obszarze LGD, potrzeba maksymalnego wsparcia dla działań z zakresu turystyki i produktów lokalnych w celu rozwoju obszaru.  Dodatkowo podczas spotkań z autorami fiszek projektowych (pomysłów na projekt), konsultowano wysokość pomocy  na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rodzaj branż kluczowych dla rozwoju obszaru. Potencjalni beneficjenci najczęściej wskazywali w „fiszkach projektowych” kwotę na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w branżach kluczowych) w wysokości 100 000 zł, a w pozostałych przypadkach kwotę 70 000 zł. Poddano też pod dyskusję rodzaj grupy defaworyzowanej, która najczęściej była wskazywana w badaniach ankietowych. Społeczność najczęściej wskazywała konieczność objęcia wsparciem osób młodych do 29 roku życia, aby dać szansę na rozwój po zakończeniu edukacji i ograniczyć  odpływ osób młodych poza granicę kraju.

Dziękujemy uczestnikom spotkań za liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach i pracach nad LSR.
 
Monika Piaskowy

 
Wyświetlono: 2

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl