ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja o zrealizowanym grancie – Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

03.06.2022 10:53

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku informuje, że został zrealizowany grant pt. ,,Doposażenie Strażackiej Orkiestry Dętej "Tymbarski Ton" działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku w instrumenty muzyczne oraz niezbędny sprzęt nagłośnieniowy”.
 
W ramach zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku zakupiła następujące instrumenty muzyczne oraz sprzęt nagłośnieniowy:
Flet – 2 sztuki
Klarnet – 2 sztuki
Trąbka – 2 sztuki
Saksofon  – 2 sztuki
Mikser dźwięku – 1 sztuka
Kolumna głośnikowa  – 2 sztuki
Mikrofon dynamiczny  – 2 sztuki
Statyw mikrofonowy  – 2 sztuki
 
Umowa o powierzenie grantu nr: 14/2022/G

Kwota zrealizowanego zadania: 20 000,00 zł.

Cel zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Strażackiej Orkiestry Dętej "Tymbarski Ton" działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku w instrumenty muzyczne oraz niezbędny sprzęt nagłośnieniowy.
 
Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ,,Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego oraz innych akcesoriów muzycznych niezbędnych do prowadzenia prób i występów dla beneficjentów działających na obszarze LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” objętego umową nr 02273-6935-UM0620173/21 zawartą w dniu 01.02.2022 r. pomiędzy ZW, a LGD.

Zadanie realizowane w ramach Programu, działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Ważne instytucje

lglglglg