ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Zaproszenie na spotkanie w Gminie Dobra dotyczące nowej LSR 2023-2027

26.08.2022 11:24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców Gminy Dobra na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. godz. 13:00-15:00 w Urzędzie Gminy Dobra (Dobra 233, 34-642 Dobra).
Spotkanie będzie poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
 
Szczegółowy program spotkania:
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 

Ważne instytucje

lglglglg