ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Konsultacje społeczne

28.11.2022 10:53

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii  na Formularzu Zgłaszania Uwag dostępnym poniżej. Proponowane zmiany wynikają z uwag zgłaszanych przez potencjalnych Wnioskodawców.
Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu Zgłaszania Uwag.
Wypełniony Formularz prosimy przesłać do dnia 08.12.2022 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne ”, lub przesłać listownie na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Józefa Piłsudskiego 20
34-600 Limanowa
z dopiskiem „Konsultacje społeczne ”.
Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.

Ważne instytucje

lglglglg