ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja

14.12.2022 09:02

W związku z umieszczeniem w dniu 13.11.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 1/OW/2022 o planowanej do realizacji operacji własnej: Przedsięwzięcie 1.1.12. Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 13.12.2022 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
 
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" przekaże do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej. 

Ważne instytucje

lglglglg