ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
12.05.2016
Informacja

 
Czytaj więcej
img
Nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. projektów
Liczba wolnych stanowisk pracy – 3 etaty

Lista osób spełniających wymagania formalne.
 
Czytaj więcej
img
03.08.2016
Formularze wniosków

Poddziałanie 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Czytaj więcej
img
01.08.2016
UWAGA! Zmiana siedziby Biura LGD
Od  dnia 1 sierpnia br. zapraszamy do nowej siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przy ul. .Piłsudskiego 20 (I piętro)  w Limanowej.
 
Czytaj więcej
img
15.06.2016
Dokumentacja LSR
Obowiązująca dokumentacja w ramach realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność PROW 2014 -2020.
Czytaj więcej
img
17.05.2016
Umowa odebrana
Miło nam poinformować, że w dniu 16.05.2016 r. została odebrana umowa ramowa na realizację LSR w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014- 2020.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.