ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
Spotkania informacyjne
Spotkania informacyjne oraz dyżury doradcze pracowników LGD
Czytaj więcej
img
Planowane nabory
Planowany termin naborów wniosków
Czytaj więcej
img
03.08.2016
Formularze wniosków

Poddziałanie 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Czytaj więcej
img
12.05.2016
Informacja

 
Czytaj więcej
img
01.08.2016
UWAGA! Zmiana siedziby Biura LGD
Od  dnia 1 sierpnia br. zapraszamy do nowej siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przy ul. .Piłsudskiego 20 (I piętro)  w Limanowej.
 
Czytaj więcej
img
15.06.2016
Dokumentacja LSR
Obowiązująca dokumentacja w ramach realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność PROW 2014 -2020.
Czytaj więcej
img
17.05.2016
Umowa odebrana
Miło nam poinformować, że w dniu 16.05.2016 r. została odebrana umowa ramowa na realizację LSR w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014- 2020.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.