ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
18 533 06 62 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
26.11.2015
Konsultacje społeczne

Przedstawiamy do konsultacji społecznych kolejny element nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, dotyczący matrycy celów LSR.

Czytaj więcej
img
05.11.2015
Konsultacje społeczne
Przedstawiamy do konsultacji społecznych kolejny element nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, dotyczący założeń monitoringu i ewaluacji.
Czytaj więcej
img
23.10.2015
Konsultacje on-line
Informujemy o możliwości korzystania z konsultacji on- line z pracownikiem biura LGD za pośrednictwem chat-u platformy Facebook od poniedziałku do środy w godzinach 9.00 - 14.00.
Czytaj więcej
img
19.10.2015
Podsumowanie konsultacji społecznych
Zakończyliśmy I etap tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiamy Państwu wyniki konsultacji społecznych i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do  dokumentu.
Czytaj więcej
img
29.07.2015
Plan włączenia społeczności
Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020. Do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przystąpiły dwa nowe samorządy: Gmina Laskowa oraz Miasto Limanowa. Aktualnie nasz obszar obejmuje 9 gmin powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Miasto Limanowa, Słopnice i TymbarkPozwoli to na szersze funkcjonowanie naszej organizacji w nowym okresie programowania, a gminom członkowskim i mieszkańcom obszaru umożliwi korzystanie z dotacji na realizację inwestycji i innych przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z planem włączenia społeczności w budowę LSR oraz innymi dokumentami związanymi z przygotowanie LSR.
Czytaj więcej
img
29.07.2015
Wsparcie przygotowawcze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" realizuje zadania w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej powstała jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej na obszarze 9 gmin powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Miasto Limanowa, Słopnice i Tymbark.
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.