ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
18 533 06 62 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
12.05.2016
Informacja

 
Czytaj więcej
img
15.06.2016
Dokumentacja LSR
Obowiązująca dokumentacja w ramach realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność PROW 2014 -2020.
Czytaj więcej
img
31.05.2016
Zaproszenie
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
08.06.2016 r., godzina 13.00
Starostwo Powiatowe w Limanowej, Sala konferencyjna (nr 201)
Czytaj więcej
img
17.05.2016
Umowa odebrana
Miło nam poinformować, że w dniu 16.05.2016 r. została odebrana umowa ramowa na realizację LSR w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014- 2020.
Czytaj więcej
img
LSR wybrana do realizacji
Miło nam poinformować, że dniu 18.04.2016 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru.
Czytaj więcej
img
04.01.2016
Ankiety monitorujące
Obowiązek składania ankiet monitorujących.
Czytaj więcej
img
01.03.2016
Nabory wniosków w UMWM
Zachęcamy do zapoznania się z  aktualnymi ogłoszeniami o naborach prowadzonych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Główny Punkt Informacyjny tel.: 12 616 06 16

Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.