ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62, 511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
15.05.2017
Informacja
Spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
12 czerwca 2017r.
Czytaj więcej
img
08.05.2017
Ankiety monitorujące
Przypominamy Beneficjentom działania "Małe projekty" PROW 2007-2013, że najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. są zobligowani zapisami umowy przyznania pomocy, do złożenia ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.
Czytaj więcej
img
19.04.2017
Walne Zebranie Członków
26.04.2017 r. o godzinie 14.00
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Limanowej
Czytaj więcej
img
18.04.2017
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Formularze wniosków
Aktualna dokumentacja dotycząca przygotowywania i rozliczania operacji.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Pytania i odpowiedzi PROW
Zachęcamy Wnioskodawców do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (aktualizacja na dzień 23 luty 2017r. ) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Interpretacje ARIMR
Aktualne interpretacje ARiMR
Czytaj więcej
img
17.01.2017
Składki członkowskie
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przypomina o konieczności zapłaty składki członkowskiej za rok 2017.
Czytaj więcej
img
01.07.2016
Konsultacje on-line
Informujemy o możliwości korzystania z bezpośrednich konsultacji on- line z pracownikiem biura LGD za pośrednictwem live-chatu(prawy dolny róg strony www)  oraz Facebook'a od poniedziałku do piatku w godzinach od 10.00 - 12.00.
Czytaj więcej
img
12.05.2016
Informacja

 
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.