ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62, 511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
07.03.2017
Informacja
Miło nam poinformować, że przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, pełniąca funkcję sekretarza LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" została laureatką plebiscytu „Kobieta Charyzmatyczna” .
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Formularze wniosków
Aktualna dokumentacja dotycząca przygotowywania i rozliczania operacji.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Pytania i odpowiedzi PROW
Zachęcamy Wnioskodawców do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (aktualizacja na dzień 23 luty 2017r. ) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Interpretacje ARIMR
Aktualne interpretacje ARiMR
Czytaj więcej
img
10.02.2017
Listy ocenionych operacji - podejmowanie działalności gospodarczej
img
17.01.2017
Składki członkowskie
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przypomina o konieczności zapłaty składki członkowskiej za rok 2017.
Czytaj więcej
img
01.07.2016
Konsultacje on-line
Informujemy o możliwości korzystania z bezpośrednich konsultacji on- line z pracownikiem biura LGD za pośrednictwem live-chatu(prawy dolny róg strony www)  oraz Facebook'a od poniedziałku do piatku w godzinach od 10.00 - 12.00.
Czytaj więcej
img
12.05.2016
Informacja

 
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.