ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
18 533 06 62 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
29.07.2015
Wsparcie przygotowawcze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" realizuje zadania w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.
Czytaj więcej
img
11.01.2016
Lokalna Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" złożyła w dniu 29.12.2015 r. wraz z wnioskiem o wybór LSR, w ramach konkursu prowadzonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej powstała jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej na obszarze 9 gmin powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Miasto Limanowa, Słopnice i Tymbark.
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.