ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
img
30.03.2018
Aktualne nabory wniosków
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborach oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.1. Podejmowanie działalności gospodarczej 
Ogłoszenie o naborze nr 7/2018
Ogłoszenie o naborze nr 8/2018
Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 

2. Publikacje dotyczące obszaru LGD
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 

3. Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

4.  Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

5. Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

 

Informacje dodatkowe dotyczące naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Czytaj więcej
img
13.02.2018
Zmienione zasady w zakresie trybu konkurencyjnego

 

Zmiany obowiązują od 21 lutego 2018 r.
Czytaj więcej
img
27.09.2017
Informowanie o otrzymanej pomocy
Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020
 
Czytaj więcej
img
28.09.2017
Ankieta monitorująca
Ankieta monitorująca dla Beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR na lata 2014-2020.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Pytania i odpowiedzi PROW
Zachęcamy Wnioskodawców do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (aktualizacja na dzień 23 luty 2017r. ) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Interpretacje ARIMR
Aktualne interpretacje ARiMR
Czytaj więcej
img
01.07.2016
Konsultacje on-line
Informujemy o możliwości korzystania z bezpośrednich konsultacji on- line z pracownikiem biura LGD za pośrednictwem live-chatu(prawy dolny róg strony www)  oraz Facebook'a od poniedziałku do piatku w godzinach od 10.00 - 12.00.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.