ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg
img
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
img
13.02.2018
Zmienione zasady w zakresie trybu konkurencyjnego

 

Zmiany obowiązują od 21 lutego 2018 r.
Czytaj więcej
img
27.09.2017
Informowanie o otrzymanej pomocy
Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020
 
Czytaj więcej
img
28.09.2017
Ankieta monitorująca
Ankieta monitorująca dla Beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR na lata 2014-2020.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Pytania i odpowiedzi PROW
Zachęcamy Wnioskodawców do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (aktualizacja na dzień 23 luty 2017r. ) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Czytaj więcej
img
07.03.2017
Interpretacje ARIMR
Aktualne interpretacje ARiMR
Czytaj więcej
img
01.07.2016
Konsultacje on-line
Informujemy o możliwości korzystania z bezpośrednich konsultacji on- line z pracownikiem biura LGD za pośrednictwem live-chatu(prawy dolny róg strony www)  oraz Facebook'a od poniedziałku do piatku w godzinach od 10.00 - 12.00.
Czytaj więcej
phone

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD) funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

 
man
Poznaj nas
20
kwietnia
19

20-kwietnia-2019

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.