ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Dyżur pracownika on-line

Dyżur pracownika on-line (Etap I, II, III, IV, V)
Podczas każdego etapu prac nad Strategią, społeczność miała możliwość konsultacji online z pracownikiem Biura LGD za pośrednictwem komunikatora społecznościowego Facebook– pracownik odpowiadał na pytania mieszkańców od poniedziałku do środy w godzinach od 9 do 14. Ponadto wszystkie elementy Strategii, opracowane przez Zespół ds. LSR na podstawie konsultacji społecznych, zostały opublikowane na stronie internetowej LGD.
 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.