ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZARZĄD LGD

Zarząd pełni funkcję administracyjno-zarządczą kierując działalnością Stowarzyszenia. Zarząd wybierany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków. Aktualni Członkowie Zarządu:
Stanisław Piegza - Prezes Zarządu
Elżbieta Pazdur - Wiceprezes
Marcin Oleksy - Wiceprezes
Jan Więcek - Skarbnik
Urszula Nowogórska - Sekretarz
Marcin Lorek - Członek Zarządu

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.