ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


Członkowie LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska"

 
Lp. Imię i nazwisko członka LGD/osoby reprezentującej członka LGD  
Nazwa Członka LGD*
1. Ampulska Bożena  -
2. Augustyn Kazimierz -
3. Bargieł Andrzej  -
4. Bieda Franciszek                     -                  
5. Bieda Władysław Miasto Limanowa
6. Chełmecka Józefa  -
7. Ciuła Teresa Ciuła Teresa Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
8. Czepiel Jolanta Czepiel Jolanta  RESTAURACJA ALFA
9. Dutka Bronisław Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”
10. Dziedzina Franciszek  -
11. Gołuszka Marcin  -
12. Gontarski Stanisław Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowniku
13. Gorczowski Stanisław -
14. Gręda - Lorek Jadwiga -
15. Grucel Jan Grucel Jan Usługi Inwestorskie
16. Gwiżdż Stanisław -
17. Jaworski Józef -
18. Joniec Kazimierz STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH
19. Kasiński Jakub Kasiński Jakub  Firma Gastronomiczna „DEGUSTO”
20. Kęska Agata Kęska Agata Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki
21. Kita Helena -
22. Kita Zofia -
23. Klimek Maria Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark
24. Kogutowicz Michał -
25. Kunicki Bronisław -
26. Kurczab Krystyna -
27. Kurek Adela Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic
28. Liberda Weronika -
29. Lorek Marcin -
30. Majchrzak Mieczysław -
31. Malec Lucyna -
32. Matlęga Andrzej -
33. Matlęga Barbara Matlęga Barbara Firma Produkcyjno - Handlowa
34. Michura Paweł -
35. Młyńska Renata MŁYŃSKA RENATA Sprzedaż Hurtowo- Detaliczna "REMI"
36. Młyński Stanisław -
37. Mrożek Grzegorz -
38. Musiał Jacenty Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Limanowskiego
39. Nieczarowski Stanisław -
40. Nowogórska Urszula -
41. Nowogórski Janusz Nowogórski Janusz Firma Handlowo-Usługowa ”Sigma”
42. Ociepka Bogusława -
43. Oleksy Józef CAROX J. OLEKSY, R. SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
44. Oleksy Marcin -
45. Oleksy Stanisława -
46. Pajor Zdzisław Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
47. Pazdan Janusz -
48. Pazdan Władysław       Gmina Limanowa
49. Pazdur Elżbieta -
50. Piaskowy Monika -
51. Piechnik Halina  -
52. Piegza Stanisław -
53. Pietras Jerzy Jerzy Pietras Pracownia Protetyczna
54. Pietrzak Jadwiga Stowarzyszenie KGW Łukowica
55. Ptaszek Paweł Gmina Tymbark
56. Puchała Jan                          Powiat Limanowski
57. Radzięta Marcin -
58. Rosiek Kinga -
59. Rymarczyk Stefan Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrzycu
60. Ryś Zygmunt Ryś Zygmunt F.G.U.H. „ZAJAZD”
61. Rzadkosz Czesława             Gmina Łukowica
62. Sadowski Władysław          Gmina Kamienica
63. Skirliński Antoni -
64. Smaga Jacek Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian
65. Smaga Krzysztof -
66. Smoleń Danuta Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie
67. Sołtys Adam                     Gmina Słopnice
68. Stach Józef Stach Józef Firma Usługowa „KOWAL STACH”
69. Stanik Wiesław Oddział PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej
70. Stanisławczyk Czesław Gmina Laskowa
71. Stawarz Paweł                Gmina Jodłownik
72. Talar Agata -
73. Tokarz Paweł KATOLICKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LASKOVIA"
74. Twardowska Maria -
75. Twardowski Krzysztof -
76. Uryga Mieczysław -
77. Uryga Stanisław -
78. Węgrzyn Benedykt           Gmina Dobra
79. Więcek Jan -
80. Woźniak Danuta -
81. Zapała Henryk -
82. Zapała Lucyna -
83. Zelek Czesław -
84. Zelek Dorota -
85. Zięba Agata Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem
86. Zygadło Maria -

*pole uzupełniane w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi   
 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.