ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
18 533 06 62, 511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informuje, że w terminie 22.06.2017 - 11.07.2017 r. będzie prowadzić nabory wniosków w ramach przedsięwzięć: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7 określonych w LSR.

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją są dostępne w dziale aktualności lub w poniższych linkach.

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD

http://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/128/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2017

2. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej

http://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/130/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2017

3. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu

http://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/131/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2017

4. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego

http://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/132/ogloszenie-o-naborze

5. Dodatkowe informacje w ramach naborów 1-4/2017
http://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/133/dodatkowe-informacje-do-naborow-nr-1-4-2017 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.