Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Konkurs recytatorski dla dzieci w wieku 4-12 lat pn. ,,A ja jestem Polak mały"

Drukuj
W związku z realizacją projektu pn. „Piękna nasza Polska cała” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs recytatorski.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4 - 12 lat zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.08.2018r. do 31.10.2018r.
 
Celem konkursu jest:
- Popularyzacja utworów literackich o tematyce patriotycznej;
- Kształtowanie postawy patriotycznej;                  
- Rozwijanie i prezentowanie zdolności recytatorskich dzieci;
- Budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i osobiste dostarczenie bądź nadesłanie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać/dostarczyć do dnia 30.09.2018 r. włącznie  (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa
pokój nr 20
z dopiskiem: Konkurs „A ja jestem Polak mały”.
 
Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

Nadesłane po terminie Formularze Zgłoszeniowe do konkursu nie będą brane pod uwagę, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” (ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20).     
 
O dokładnym terminie przeprowadzenia konkursu zgłoszeni uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
 
Konkurs będzie przeprowadzony do dnia 31.10.2018 r.
 
Konkurs będzie miał formę prezentacji/recytacji przez zgłoszonego uczestnika konkursu jednego utworu podnoszącego treści patriotyczne. Mile widziane będą utwory upamiętniające wydarzenia z okresu uzyskania przez Polskę niepodległości. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 7 min. Forma prezentacji dowolna, może być wzbogacona o ruch, dźwięk lub rekwizyt.
 
O terminie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje telefonicznie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu recytatorskiego można otrzymać w siedzibie Organizatora:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
pokój nr 20
 
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
 
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu
e.bialon@lgdlimanowa.eu

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto! :)

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl