ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Dotacja dla projektu pn. „Kreatywne babki to MY!”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymało dotację na realizację projektu pn. „Kreatywne babki to MY!”.

W ramach działań projektowych planuje się organizację:
- warsztatów teatralno-aktorskich skierowanych do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania Stowarzyszenia LGD. Na warsztat złożą się m.in. ćwiczenia integrujące grupę, techniki walki z tremą, gry i zabawy teatralne, rozgrzewki fizyczno-wokalne, praca nad naturalną, mocną emisją głosu, ćwiczenia ze świadomości ciała, wprowadzenie do improwizacji komediowych i improwizacji serio, elementarne zadania aktorskie.
 
- konkursu fotograficznego na najpiękniejszy bukiet z polnych kwiatów i ziół skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich oraz do osób indywidualnych bez ograniczeń wiekowych zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD.   
                     
Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w projektu oraz Regulamin Konkursu Fotograficznego ukażą się wkrótce na naszej oficjalnej stronce internetowej www.lgdlimanowa.eu w zakładce Aktualności oraz w zakładce Projekty. Dodatkowo wszelkie informacje o projekcie umieszczane będą na profilu fanpage organizacji na Facebooku.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać również w siedzibie biura Stowarzyszenia: ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Ważne instytucje

lglglglg