Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Działania zrealizowane przez LGD w ramach projektu pn. „Bo jak nie MY to kto?”!

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” realizuje projekt pn. „Bo jak nie MY to kto?”.
 
Projekt finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 
W ramach wyżej wymienionego projektu Lokalna Grupa Działania w 2020 roku zorganizowała 15 spotkań połączonych z warsztatami ekologicznymi dla dzieci zamieszkujących powiat limanowski.
Zrealizowane działanie miało na celu kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz zachowań względem otaczającej nas przyrody.
Podczas przeprowadzonych spotkań przedstawione zostały korzyści płynące z segregacji odpadów, do których niewątpliwe zalicza się między innymi: zmniejszenie ilości śmieci trafiających na składowisko i ochrona naturalnych zasobów ziemi. Przeprowadzone spotkania były również okazją do tego, aby dowiedzieć się: jak prawidłowo segregować odpady, czym jest recykling, o co chodzi z drugim życiem odpadów i czym są ekoznaki. Młodzi uczestnicy spotkań dowiedzieli się jak bardzo szkodliwe w praktyce jest ogrzewanie domów poprzez spalanie śmieci. Paląc stare ubrania, buty, meble, czy plastikowe butelki do najbliższego otoczenia domu trafia masa szkodliwych substancji m.in. takich jak: tlenki azotu, siarki, dioksyny, furany, cyjanowodór, chlorowodór, na których szkodliwe działanie szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Zorganizowane zajęcia były dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i miały charakter interaktywny. Uczestnicy spotkań w praktyce segregowali odpady do oznaczonych pojemników, aby poprzez zabawę mogli jak najwięcej zapamiętać i swoją wiedzę przekazać również rodzicom.
Kolejnym działaniem w ramach wyżej wymienionego projektu była organizacja 5 warsztatów florystycznych dla 5 grup uczestników, którymi były zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe (w tym osoby 50+). Warsztaty o których mowa zostały przeprowadzone zarówno na obszarze powiatu limanowskiego, jak i powiatu gorlickiego.
Celem zorganizowanych zajęć było przekazanie odbiorcom podstawowych wiadomości z zakresu bukieciarstwa. Zaplanowane zajęcia miały przede wszystkim pokazywać różnorodność form, kształtów, kolorów i struktur roślin. W ramach zorganizowanych zajęć uczestnicy nabyli umiejętności tworzenia kompozycji z kwiatów zarówno żywych, jak i sztucznych, zapoznali się z różnorodnymi materiałami, z których można wykonywać interesujące ozdoby i dekoracje roślinne. Osoby uczestniczące w warsztatach nauczyły się aranżacji florystycznego wystroju wnętrz, otwartej przestrzeni i kompozycji florystycznych. Zorganizowane warsztaty florystyczne przyczyniły się do rozwijania zainteresowań i uwierzenia w swoje kreatywne i praktyczne możliwości.
W ramach wyżej wymienionego projektu Lokalnej Grupie Działania w 2020 roku udało się zorganizować również imprezę pn. ,,Tradycje Kulinarne Ziemi Limanowskiej” z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem organizowanej imprezy było zachowanie unikalności kulturowej subregionu sądeckiego, w szczególności obszaru powiatu limanowskiego oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych potraw i rękodzieła przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru powiatu limanowskiego.

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl