ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

                                      Członkowie LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska"
 
Lp. Imię i nazwisko członka LGD/osoby reprezentującej członka LGD Nazwa Członka LGD*
1. Bargieł Andrzej -
2. Bieda Władysław Miasto Limanowa
3. Czepiel Jolanta Czepiel Jolanta  RESTAURACJA ALFA
4. Dutka Bronisław Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”
5. Dziedzina Franciszek -
6. Gołuszka Marcin -
7. Gontarski Stanisław Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowniku
8. Grucel Jan Grucel Jan Usługi Inwestorskie
9. Gwiżdź Stanisław -
10. Jaworski Józef -
11. Joniec Kazimierz STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH
12. Kęska Agata Kęska Agata Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki
13. Kita Helena -
14. Kita Zofia -
15. Klimek Maria Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark
16. Kogutowicz Michał -
17. Kunicki Bronisław -
18. Kubczab Krystyna -
19. Kurek Adela Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic
20. Lorek Marcin -
21. Majchrzak Mieczysław -
22. Malec Lucyna -
23. Matlęga Andrzej -
24. Matlęga Barbara Matlęga Barbara Firma Produkcyjno - Handlowa
25. Michura Paweł -
26. Mlyński Stanisław -
27. Musiał Jacenty Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Limanowskiego
28. Nowogórska Urszula -
29. Nowogórski Janusz Nowogórski Janusz Firma Handlowo-Usługowa ”Sigma”
30. Ociepka Bogusława -
31. Oleksy Józef CAROX J. OLEKSY, R. SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
32. Oleksy Marcin -
33. Pajor Zdzisław Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
34. Pazdan Janusz -
35. Pazdan Władysław Gmina Limanowa
36. Pazdur Elżbieta -
37. Piaskowy Monika -
38. Piechnik Halina -
39. Piegza Stanisław -
40. Pietrzak Jadwiga Stowarzyszenie KGW Łukowica
41. Ptaszek Paweł Gmina Tymbark
42. Puchała Jan Powiat Limanowski
43. Rymarczyk Stefan Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrzycu
44. Ryś Zygmunt Ryś Zygmunt F.G.U.H. „ZAJAZD”
45. Rzadkosz Czesława Gmina Łukowica
46. Sadowski Władysław Gmina Kamienica
47. Skirliński Antoni -
48. Smaga Jacek Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian
49. Smaga Krzysztof -
50. Smoleń Danuta Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie
51. Sołtys Adam Gmina Słopnice
52. Stach Józef Stach Józef Firma Usługowa „KOWAL STACH”
53. Stach Piotr Gmina Laskowa
54. Stawarz Paweł Gmina Jodłownik
55. Talar Agata -
56. Twardowska Maria -
57. Twardowski Krzysztof -
58. Uryga Mieczysław -
59. Uryga Stanisław -
60 Waligóra Krzysztof -
61. Węgrzyn Benedykt Gmina Dobra
62. Więcek Jan -
63. Zelek Czesław -
64. Zelek Dorota -
65. Zięba Agata Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem
66. Zygadło Maria -

*pole uzupełniane w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi   


 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.