Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

II Spotkanie Edukacyjne poszerzające i upowszechniające wiedzę związaną ze światem geometrii i figur przestrzennych

Drukuj

W dniu 26 września w Szkole Podstawowej nr. 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej odbyło się drugie spotkanie edukacyjne poszerzające i upowszechniające wiedzę związaną ze światem geometrii i figur przestrzennych w ramach projektu pn. ,,mPotęga”. realizowanego w ramach V edycji Programu grantowego „maTEMATYKA INNOWATYKA”

Program organizowany jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć


Drugie spotkanie kierowane było do uczniów klas VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Ks. Płk. Józefa Jońca w Limanowej. W warsztatach wzięło udział 25 uczniów.


Spotkanie było podzielone na trzy części.

Uczniowie poznali również sposoby tworzenia brył, a ponadto dowiedzieli się, w jaki sposób powstają bryły obrotowe, oraz sposoby wykorzystania ich w budownictwie czy też przyrodzie. Podczas tej części spotkania uczestnicy za każdą aktywność oraz poprawne odpowiedzi na zadawane pytania otrzymali drobne upominki, które mogą im się przydać w dalszej edukacji.   Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od przeprowadzenia krótkiego testu sprawdzającego wiedzę uczestników projektu oraz została przybliżona tematyka związana z szeroko rozumianą geometrią – poznanie, przypomnienie podstawowych wzorów, kształtów, rodzajów oraz nazewnictwa figur geometrycznych oraz sposobów ich kreślenia.

Najszybsze i poprawne odpowiedzi były nagradzane drobnymi upominkami.  Kolejno uczestnicy zostali podzieleni na grupy 2-3 osobowe. Zadaniem każdej z grup było wylosowanie jednego z przygotowanych zestawów, a następnie stworzenie brył, które w tym zestawie się znajdują. 4 grupy, które najdokładniej wykonały to zadanie zostały nagrodzone drobnymi upominkami, które mogli sami wybrać z przygotowanego koszyka nagród. W dalszej części spotkania uczniowie mogli podszkolić swoje umiejętności korzystania z wzorów oraz szybkiego i dokładnego obliczania m.in. pól i objętości figur przestrzennych. Została sprawdzona również ich wiedza dotycząca siatek brył przestrzennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Końcowa część spotkania polegała na rozwiązywaniu krzyżówek, zagadek matematycznych, łamigłówek geometrycznych i matematycznych. Spotkanie zostało zakończone anonimowym testem sprawdzającym dotychczasową wiedzę uczestników. Dla wszystkich został przygotowany również poczęstunek w postaci owocowego soku i słodkich przekąsek. Widać było, że uczniowie podczas całego spotkania byli bardzo zaangażowani i aktywni, a jednocześnie bardzo zadowoleni z takiego rodzaju zajęć.


Projekt dofinansowała fundacja mBanku

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl