ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 13 - 17.09.2018 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 17.09.2018 r. dotyczyło oceny wniosków w ramach operacji własnej.

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in
  • omówienie uzupełnień do naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,
  • podjecie uchwał i opracowanie wyjaśnień dotyczących naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,
  • ewentualna ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru w przypadku, gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji do dnia 14.09.2018 r.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg