ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

I spotkanie historyczno-edukacyjne o tematyce niepodległościowej

W dniu 26 października br. w Przedszkolu Montessori, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 39 w Limanowej, o godz. 9.00 odbyło się I spotkanie historyczno-edukacyjne w ramach projektu pn. „Piękna nasza Polska cała”.

Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. ,,Małopolska. Moja wolność”.

Przeprowadzone spotkanie kierowane było do dzieci z grupy maluszków uczęszczających do przedszkola Montessori w Limanowej. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

Zorganizowane spotkanie zostało podzielone na trzy części.
Pierwszą część spotkania poprowadził Pan Marian Ślazyk - artysta, malarz, mieszkaniec gminy Słopnice, który jako dziecko zmuszony sytuacją rodzinną musiał opuścić rodzinne strony, jednak tęsknota za domem i rodzinnymi stronami spowodowała, że jako osoba dorosła, posiadająca już  własną rodzinę powrócił na ojcowiznę.
Przedstawiając własną historię, Pan Marian chciał uświadomić przedszkolakom, jak bardzo ważna jest dla każdego z nas  „mała ojczyzna”, czyli nasz region gdzie mieszkamy, że to, kim jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, kulturze i tradycji wyniesionej z domu rodzinnego i najbliższego otoczenia.
Pan Marian zaprezentował się też przedszkolakom w góralskim stroju Górali Białych. Bardzo chętnie opowiadał o tym, jak nazywają się części jego stroju, z czego jest zrobiony i jak wielkie znaczenie mają elementy dekoracyjne. Dzieci mogły też obejrzeć rzeźbę wykonaną przez Pana Mariana przedstawiającą Matkę Boską z dzieckiem na kolanach, do której autor ma szczególny sentyment.

W drugiej części spotkania dzieci zapoznały się z symbolami narodowymi, godłem Polski, flagą narodową i hymnem Polski. Odpowiadały na zagadki związane z naszym krajem, oraz rozwiązywały krzyżówkę o tematyce niepodległościowej.

Końcowa, trzecia część spotkania polegała na pracy artystycznej. Dzieci zostały podzielone na grupy. Zadaniem każdej, z grup było odrysowanie kontur kolegi lub koleżanki na dużym kartonie i stworzenie według własnego uznania postaci niepodległościowej. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością powstałe prace zachwycały swoją oryginalnością, indywidualnym podejściem do tematu, jak również zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów.

Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki od organizatora spotkania.

 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Ważne instytucje

lglglglg