Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

LSR 2023-2027 z dn. 11.01.2024 r.

Drukuj
Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” powstała jako oddolna inicjatywa mieszkańców powiatu limanowskiego 21 grudnia 2005 roku. Współtworzyło ją wtedy 27 osób będących członkami - założycielami Stowarzyszenia. W 2006 roku została podpisana przez 9 gmin powiatu limanowskiego deklaracja współpracy w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w Schemacie I Pilotażowego Programu Leader+. W kwietniu 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu LGD oraz nowej Komisji Rewizyjnej. Wprowadzono również zmiany w Statucie. Obszar działania Stowarzyszenia objął 7 gmin powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Słopnice i Tymbark. W lipcu 2015 roku do LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” przystąpiły kolejne dwa samorządy, również z powiatu limanowskiego: gmina Laskowa oraz Miasto Limanowa, zwiększając tym samym obszar działania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” działa na terenie dziewięciu samorządów (8 gmin i 1 miasto) położonych w Powiecie Limanowskim w Województwie Małopolskim. Łączna powierzchnia obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wynosi 940 km2.
 
Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” jest partnerstwem, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkanek/mieszkańców z terenu dziewięciu samorządów. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Obszar LGD jest spójny pod względem przestrzennym. Wszystkie gminy pozostają w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie, tworząc spójną całość. Siedzibą LGD jest stolica powiatu – Miasto Limanowa.

 
Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” charakteryzuje się nie tylko spójnością przestrzenną, ale również spójnością środowiskową, gospodarczą i kulturalną. Przedstawiona Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana w odpowiedzi na oddolne potrzeby mieszkanek/mieszkańców LGD w połączeniu ze spójnością obszaru daje idealne warunki do wdrażania RLKS.
 
Opracowana przez LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter wielofunduszowy. Oznacza to, że działania wynikające z niniejszej RLKS współfinansowane będą przez różne Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). Operacje będą wspierane przez:
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Europejski Fundusz Społeczny PLUS (EFS+).
Poszczególne fundusze strukturalne i inwestycyjne obejmują swoim wpływem cały obszar Stowarzyszenia. Dzięki temu w każdej z gmin mogą być realizowane działania ze wszystkich trzech funduszy.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl