Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła"

Drukuj
W związku z realizacją projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs plastyczny.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu.

Tematem głównym prac konkursowych powinien być obraz wsi widziany okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej. Praca powinna przedstawiać np. tradycje, zwyczaje, prace polowe oraz obrzędy jakie kultywuje się w poszczególnych wsiach na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Praca konkursowa dotycząca Zadania ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 26.07.2018r. do 21.09.2018r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 13 lat oraz 14 – 20 lat.
 
Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. pracę plastyczną jest również zobowiązany do:
  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Dane te będą  służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 21.09.2018 r. włącznie  (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa
pokój nr 20
z dopiskiem: Konkurs „Wsi spokojna, wsi wesoła”.
 
Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 26.09.2018 r.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, Rynek 25, 34-600 Limanowa w dniu 27.09.2018 r. W dniu tym nastąpi również podsumowująca wystawa wszystkich nadesłanych/dostarczonych prac Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu
e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto! :)

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl