Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Zapraszamy na spotkania dotyczące nowej LSR 2023-2027

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
 
Szczegółowy program spotkań:
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie


 
HARMONOGRAM
Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Program spotkania
Gmina Laskowa Laskowa/Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, Laskowa 700, 34-602 Laskowa


29.08.2022 r 
9:00 - 11:00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Tymbark Tymbark/ Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
Tymbark 626
34-650 Tymbark
 29.08.2022
13.00-15.00             
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Łukowica Łukowica/ Zabudowania Podworskie w Łukowicy „Obora”, Łukowica 566, 34 - 606 Łukowica                      29.08.2022
17.00-19.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Słopnice Słopnice/ Gminny Kompleks Sportowy w Słopnicach, Słopnice 38, 34-615 Słopnice 30.08.2022
9.00-11.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Jodłownik Jodłownik/ Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik 30.08.2022
13.00-15.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Limanowa Stara Wieś/ Świetlica Wiejska w  Starej Wsi, Stara Wieś 564 34-600 Limanowa  30.08.2022
17.00-19.00 
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Miasto Limanowa Limanowa/ Biuro LGD ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600  Limanowa    31.08.2022
9.00-11.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Dobra Dobra/ Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra
31.08.2022
13.00-15.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
Gmina Kamienica Zasadne/ Świetlica Wiejska w Zasadnem, Zasadne 113, 34-608 Kamienica                         


31.08.2022
17.00 - 19.00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
 
 
Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl