Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

III spotkanie dla dzieci pn. ,,Co ze mnie wyrośnie" – STRAŻAK

Drukuj

W dniu 14 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3-go maja w Męcinie odbyło się trzecie spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów dla dzieci pn. „Co ze mnie wyrośnie”, połączone z warsztatami artystyczno-manualnymi. Spotkanie skierowane było do dzieci, a przeprowadzili je Panowie Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej. Tematem spotkania było przybliżenie uczniom pracy strażaka oraz samej działalności Straży Pożarnej.

 
Niniejsze spotkanie jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” projektu pn. „ŁowiMY lokalne talenty”. Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. ,,Każde dziecko ma talent”.
 
Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród dzieci na temat wykonywania zawodu strażaka.
 
 
Uczniowie  dowiedzieli  się , że  praca  strażaka  jest  ciężka  i  trudna, czasami  bardzo  niebezpieczna.  Poznali  jego  zadania  i  obowiązki  oraz  dowiedzieli  się, jakie  predyspozycje  powinien  posiadać  kandydat  na  strażaka.
 
W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków.
 
Po części edukacyjnej, nastąpiła część artystyczno-manualna, podczas której dzieci za pomocą koralików HAMA tworzyła barwne i kolorowe postacie, wykazując się przy tym pomysłowością i kreatywnością.
 
 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl