Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Dotacja dla projektu pn. „ŁowiMy lokalne talenty”

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymało dotację na realizację projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty”.

W ramach działań projektowych planuje się organizację:

- Spotkań z przedstawicielami różnych zawodów dla dzieci pn.  „Co ze mnie wyrośnie” połączonych z warsztatami artystyczno-manualnymi. Spotkania te są skierowane do dzieci uczęszczających do klas 0-4 szkół podstawowych i zostaną poprowadzone przez przedstawicieli takich zawodów jak: kucharz, weterynarz, strażak. Spotkania te w doskonały sposób przyczynią się do poszerzenia wiedzy wśród dzieci na temat poszczególnych zawodów, zapoznania się z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabiania u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej oraz celowości pracy wykonywanej przez dorosłych a przede wszystkim odkrywanie i rozwijanie przez dzieci talentów i kompetencji. Urozmaiceniem spotkań będą przeprowadzone warsztaty artystyczno-manualne tworzenia postaci za pomocą koralików HAMA. Tematyka wszystkich zaplanowanych spotkań połączonych z warsztatami będzie dostosowana do wieku i poziomu wiedzy małych słuchaczy.

- Spotkań z przedstawicielami różnych zawodów dla młodzieży pn., „Co ze mnie wyrośnie” połączonych z warsztatami artystyczno-manualnymi. Spotkania te są skierowane do młodzieży uczęszczającej do klas 5-8 szkół podstawowych oraz III gimnazjum i zostaną poprowadzone przez  przedstawicieli takich zawodów jak: farmaceuta, prawnik, kucharz. Spotkania te mają na celu ukierunkowania młodego człowieka do wyboru dalszej drogi życia, by wskazać mu na podstawie obserwacji jego predyspozycje do wykonywania danego zawodu, poznanie swoich predyspozycji zawodowych, umiejętności, zdolności, predyspozycji psychofizycznych, jakie trzeba posiadać by móc wykonywać daną pracę i także a by młodzież potrafiła dostrzegać efekty i trud pracy innych. Ważne jest, aby uczniowie w przyszłości wykonywali zawód, który będzie ich pasją, z którego będą czerpać nie tylko korzyści, ale i przyjemność. Urozmaiceniem spotkań będą przeprowadzone warsztaty artystyczno-manualne tworzenia postaci za pomocą koralików HAMA.

- Przeglądu artystycznego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – pn.,, ŁowiMY lokalne talenty” skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat do 16 lat. Forma przeglądu to krótka prezentacja sceniczna w różnorakiej formie np. śpiew, taniec, zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich, pokaz umiejętności gry aktorskiej, prezentacja treści kabaretowych, gra na dowolnym instrumencie, recytacja (własne teksty), prezentacja zdolności manualnych, wystawa prac plastycznych i rękodzieła. Przegląd  ma na celu popularyzowanie działań artystycznych, rozwijanie kreatywność dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów, rozwijanie zainteresowań, prezentacja twórczości oraz promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Przegląd będzie odbywał się w następujących kategoriach:
1 KATEGORIA -  Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych
   - występy indywidualne
2 KATEGORIA  ­­­- Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum
   - występy indywidualne
W przeglądzie zostaną wyłonieni nagrodzeni – miejsca 1- 6  oraz wyróżnieni – miejsca 7-15 w każdej kategorii występów.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w projektu oraz Regulaminy Konkursów ukażą się wkrótce na naszej oficjalnej stronce internetowej www.lgdlimanowa.eu w zakładce Projekty. Dodatkowo wszelkie informacje o projekcie umieszczane będą na profilu fanpage organizacji na Facebooku.


Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać również w siedzibie biura Stowarzyszenia:
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl