ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Oświadczenia RODO

Poniżej zamieszczamy oświadczenia związane z wprowadzeniem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przedmiotowe oświadczenia  w sprawie RODO wnioskodawcy/ Beneficjenci  zobowiązani są do przedstawienia w następujących przypadkach:
  • gdy została zawarta umowa o przyznanie pomocy  w/w oświadczenia  należy przedstawić wraz z wnioskiem o płatność
  • zatwierdzone zostało przyznaje pomocy ale nie zawarto jeszcze umowy ,  należy dostarczyć oświadczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy
  • w nowych naborach oświadczenia mają stanowić integralny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg