Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Dotacja dla projektu pn. Piękna nasza Polska cała

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymało dotację na realizację projektu pn. ,,Piękna nasza Polska cała”.

W ramach działań projektowych planuje się organizację:
- Spotkań historyczno-edukacyjnych o tematyce niepodległościowej, które dodatkowo będą urozmaicone informacjami o naszym kraju ojczystym. Spotkania poprowadzi osoba, która jako dziecko zmuszona sytuacją rodzinną musiała opuścić rodzinne strony, jednak już jako osoba dorosła, posiadająca własną rodzinę wróciła na ojcowiznę. Spotkania te w doskonały sposób przyczynią się do zachowania pamięci i wspólnego odczuwania dziedzictwa przodków. Urozmaiceniem spotkań będą przeprowadzone warsztaty artystyczno - manualne, które pobudzą kreatywność uczestników oraz wzmocnią umiejętności pracy w grupie. Głównym zadaniem podczas części artystycznej będzie odrysowanie kontur kolegi/koleżanki na dużym kartonie i stworzenie według własnego uznania postaci niepodległościowej. Dzieci będą mogły ozdobić, ubrać odrysowane kontury w taki sposób, aby na końcowym etapie ich praca odzwierciedliła niepodległościową postać widzianą oczami dziecka/autora pracy/uczestnika warsztatów. Tematyka wszystkich zaplanowanych spotkań połączonych z warsztatami będzie dostosowana do wieku i poziomu wiedzy małych słuchaczy.

- Spaceru Wolności po Limanowej, który swoim zakresem będzie obejmował miejsca związane z  Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. W tych miejscach planuje się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zniczy. Końcowym etapem spaceru będzie płyta limanowskiego Rynku, gdzie wszyscy zebrani w sposób uroczysty wypuszczą w powietrze balony w barwach narodowych.

- Konkursu recytatorskiego o nazwie ,,A ja jestem Polak mały" skierowanego do dzieci w wieku 4-12 lat. Będzie on miał formę prezentacji utworu o treściach patriotycznych. Celem konkursu będzie popularyzacja utworów literackich o tematyce patriotycznej, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie i prezentacja zdolności oraz umiejętności recytatorskich dzieci, budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

- Konkursu na patriotyczne logo związane z obchodami niepodległości. Konkurs nie będzie miał ograniczeń wiekowych. Logo które zwycięży zostanie zamieszczone na materiałach promocyjnych tj. chustach wraz z logiem Województwa Małopolskiego i logiem Stowarzyszenia LGD. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
 
Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w projektu oraz Regulaminy Konkursów ukażą się wkrótce na naszej oficjalnej stronce internetowej www.lgdlimanowa.eu w zakładce Aktualności oraz w zakładce Projekty. Dodatkowo wszelkie informacje o projekcie umieszczane będą na profilu fanpage organizacji na Facebooku.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać również w siedzibie biura Stowarzyszenia: ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl