ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 8 - 15.12.2017 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 15.12.2017 r. dotyczyło wydania opinii w związku z wnioskami które wpłyneły do biura LGD w ramach następujących naborów:
  • 3/2017 - rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla regionu),

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in.
  • wydanie opinii Rady LGD w sprawie zmian do umowy o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej proponowanych przez wnioskodawców,
  • podjęcie uchwały i ewentualne wydanie opinii.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg