ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ANKIETA MONITORUJĄCA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z § 5 ust. 1. punkt 23), litera b) Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje będą służyć do oceny stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014- 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska”. 

Wypełnioną ankietę wraz z podpisaną Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (podpisaną przez Beneficjenta oraz osobę wskazaną do kontaktu) w oryginale należy dostarczyć do biura LGD osobiście lub pocztą tradycyjną w nieprzekraczającym terminie 7 dni od daty jej otrzymania

 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg