ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Warsztaty zorganizowane przez LGD!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” realizuje projekt pn. „Bo jak nie MY to kto?”.

Projekt finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 
W ramach wyżej wymienionego projektu Lokalna Grupa Działania zorganizowała warsztaty kulinarne dotyczące dziedzictwa kulinarnego regionu skierowane do kobiet. Panie podczas warsztatów dowiedziały się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności. Uczestniczki warsztatów miały doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w zakresie przygotowywania lokalnych produktów, zarówno tych słodkich jak i tych słonych.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu była organizacja dwudniowych warsztatów odtwarzania dawnych tradycji związanych z nauką obróbki mięsa i produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych tj. wędlin. Misją tego zadania było ratowanie starych receptur i technologii przed zapomnieniem, a wszystko po to, aby tradycja w narodzie polskim nie umarła i przetrwała kolejne pokolenia. W dobie wyrabiania wędlin wysokowydajnych i presji sprzedawców, by obniżać koszty wytwarzania produktów mięsnych, zanika w społeczeństwie wiedza o domowych sposobach produkcji przetworów mięsnych. Dlatego ideą tego zadania był powrót do tradycji wyrobu swojskich kiełbas, wędzonek, wędlin podrobowych i innych w warunkach domowych oraz uświadomienie jakie korzyści płyną z ich spożywania.

Następnie Lokalna Grupa Działania zorganizowała dwudniowe warsztaty serowarskie. Podczas warsztatów uczestnicy poznali sekrety wytwarzania podstawowych serów, a pozyskana wiedza pozwoliła im na samodzielne wytwarzanie znanych serów, a nawet tworzenie własnych serowych kompozycji. Celem warsztatu było przede wszystkim zrozumienie zachodzących procesów podczas wytwarzania serów, w zależności od jakości mleka, warunków zewnętrznych (temperatura, ciśnienie atmosferyczne), podawanej zwierzętom paszy itp. Mechaniczne stosowanie się do przepisów często nie daje bowiem zadowalających rezultatów i nie zapewnia powtarzalności. Jednym słowem dzięki uczestnictwu w warsztacie można było nauczyć się rozumieć ser.
Zarówno warsztaty odtwarzania dawnych tradycji związanych z nauką obróbki mięsa i produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych, jak warsztaty serowarskie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zorganizowała w ,,Zagrodzie Jędrzejkówka” w Laskowej.

Ponadto w ramach wyżej wymienionego projektu zorganizowano i przeprowadzono warsztaty zdrowego żywienia, przeciwdziałaniu otyłości i ozdabianiu potraw skierowane do najmłodszych. Dzieci – uczestnicy warsztatów przyswoiły wiedzę w zakresie  zbilansowanej diety i przekonały się, że warto zwracać uwagę na to, co trafia na ich talerz. Zajęcia zostały przygotowane w formie warsztatów i zabaw dla dzieci, dzięki czemu wiedza z zakresu zdrowego żywienia była przekazywana maluchom w łatwy, angażujący i przyjazny sposób.

 

Ważne instytucje

lglglglg