Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Zespół ds. opracowania LSR

Drukuj
 
Zespół ds. opracowywania LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” od dnia 30.07.2015 r. prowadził nabór osób do zespołu ds. opracowania LSR, którymi mogły zostać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Słopnice, Tymbark oraz Miasta Limanowa. Zaproszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Celem działalności zespołu było:
  1. aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  2. aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  3. inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  4. utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD,
  5. współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  6. pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Zespół ds. opracowania LSR składał się z 20 osób, które przez cały okres tworzenia LSR brały czynny udział w pracach nad strategią. Łącznie przeprowadzono 6 spotkań zespołu, podczas których członkowie pracowali z dokumentacją zgromadzoną podczas spotkań gminnych, analizowali formularze zgłaszania uwag (przekazywane przez społeczność lokalną do dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej Stowarzyszenia), a następnie przyjmowali bądź odrzucali wnoszone uwagi. W spotkaniach zespołu brali dodatkowo udział eksperci wykonujący analizy na zlecenie LGD. Dodatkowo członkowie prowadzili rekrutację wśród społeczności lokalnej na spotkania gminne, aby zapewnić oddolny udział społeczności lokalnej. Ponadto członkowie zespołu prowadzili konsultacje ze społecznością lokalną, jak i z pracownikami biura LGD. Ostatnie spotkanie miało na celu podsumowanie prac na LSR.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność została przyjęta 17.12.2015 r. przez Walne Zebranie Członków.

Dziękujemy wszystkim członkom zespołu ds. opracowania LSR, za poświęcony czas i zaangażowanie w pracach nad tworzeniem LSR.


 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl