ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

TABLICA INFORMACYJNA

LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" w ramach kryterium wyboru operacji przyznaje punkty za kryterium "Działania promujące LGD". W ramach przedmiotowego kryterium aby otrzymać punkt w ramach kryterium należy w budżecie operacji zaplanować środki na działania promocyjne o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu (w przypadku operacji inwestycyjnych) lub w siedzibie Wnioskodawcy (w przypadku projektów nie inwestycyjnych) opracowanej wg wzoru udostępnionego przez LGD dla danego naboru.

Poniżej udostępniamy wzór tablicy informacyjnej.

Logotypy oraz księga wizualizacji PROW 2014-2020 do pobrania TUTAJ
 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg